Stichting Jachthaven Ketelmeer

Laatste nieuws 2018

 

 

14 januari 2018, eindelijk een beetje zon

   
 

 

 

Het jaar 2018 begint onstuimig!

De verwachtingen van het Waterschap waren dat het water bijna een meter zou stijgen op woensdag 3 januari. Dat zou betekenen dat de vaste steigers in de haven onder water kwamen te staan. Dat is net niet gebeurd, maar de verhoging was toch ruim 80 cm.

   
 

   

Afgezien van een enkel losgewaaid dekzeil, is er geen schade geweest in de jachthaven.

 

Bestuur en medewerkers wensen ligplaatshouders en gasten een goed en gezond nieuw jaar toe met veel vaarplezier!!

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 19 januari, vanaf 19.30 uur.   Let op! dit keer in restaurant At Sea, Drontermeerdijk 13, Dronten.

Opgave vóór 12 januari aan: info@jachthavenketelmeer.nl